Witamy na Naszej stronie

LSPsystem jest to system pozwalajacy w czasie rzeczywistym monitorowac przemieszczenia elementów konstrukcyjnych. System opiera sie o laserowy pomiar odleglosci, pomiary wykonywane sa w stalym odstepie czasu. Za pomoca lacza internetowego, kazdy z pomiarów zapisywany jest na serwerze programu LSPsoft i jest dostÄ™pny dla zarzadcy budynku z dowolnego punktu na ziemi.

LSPsystem pozwala spelnic  wymagania stawiane nowoprojektowanym obiektom przez Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania w par. 240 ust 7. zawiera wymaganie, aby budynki uzytecznosci publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania znacznej liczby osób, takie jak: hale widowiskowe, sportowe, wystawowe, targowe, handlowe, dworcowe powinny byc wyposazone, w zaleznosci od potrzeb, w urzadzenia do stalej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczenstwa konstrukcji, takich jak: przemieszczenia, odksztalcenia i naprezenia w konstrukcji. LSPsystem pozwala dokladnie okreslic wielkosc odksztalcen jakie zostaly wywolane przez czynniki klimatyczne badz tez dodatkowe obciazenie.